Skip to content

 

 

Slide 1

Gabinet
Podologiczny

Gabinet Podologiczny

Specjalistyczna
pielęgnacja stóp

Specjalistyczna pielęgnacja stóp

Slide 2

Profesjonalne wyposażenie

Profesjonalne
wyposażenie

Komfort i bezpieczeństwo
 

Komfort i bezpieczeństwo

Slide 2

Innowacyjne
rozwiązania

Innowacyjne rozwiązania

Światło LED w walce
z grzybicą paznokci

Światło LED w walce z grzybicą paznokci

previous arrow
next arrow

Witamy w Centrum Podolgii Cyrulik

Szukasz profesjonalnej pomocy? Zmagasz się z nieprzyjemnymi dolegliwościami podologicznymi? Jesteś w dobrym miejscu.
Cieszymy się, że tu jesteś!

Serdecznie witamy w naszym profesjonalnym Centrum Podologii Cyrulik w Żorach, w którym zapewniamy zdrowie i komfort stóp. Nasza misja to zapewnienie kompleksowej opieki podologicznej, byś mógł cieszyć się pełnią życia – krok po kroku. W końcu to stopy niosą nas przez całe życie. Są jak lustro mówiące o zdrowiu człowieka i jego stylu życia. Wiele schorzeń zaczyna się od stóp albo się na nich kończy. Dbajmy o nasze stopy – one na to zasługują!

Centrum Podologii Cyrulik (2)
Gabinet przyjazny dzieciom

Gabinet przyjazny dzieciom

W Centrum Podologii Cyrulik stworzyliśmy przestrzeń przyjazną najmłodszym pacjentom. Nasz zespół specjalistów posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w obszarze podologii dziecięcej. Dbamy o to, aby wizyty w naszym gabinecie były nie tylko skuteczne, ale także przyjazne dla maluchów. Stawiamy na delikatność i empatię.

Stopy dziecka są fundamentem zdrowego rozwoju. W okresie wzrostu i kształtowania się układu kostnego, odpowiednia opieka podologiczna odgrywa kluczową rolę. Zbyt późno zauważone problemy mogą wpłynąć nie tylko na komfort, ale również na postawę i rozwój ruchowy dziecka.

Bezpieczeństwo podczas zabiegów

Wyma­ga­nia Sane­pidu są bar­dzo rygo­ry­styczne i te oczy­wi­ście speł­niamy. Potwier­dziły to dotych­cza­sowe kon­trole. Pod nowym adre­sem na ul. św. Sta­ni­sława 17 w Żorach mamy do dys­po­zy­cji profesjonalnie wyposażoną ste­ry­li­za­tor­nię, gdzie nasze narzę­dzia i frezy prze­cho­dzą pro­ces mycia, dezyn­fek­cji i ste­ry­li­za­cji. Nasz gabinet posiada również inne pomieszczenia techniczne, które wpływają na bezpieczeństwo i zdrowie naszych pacjentów. Odpowiednio wyposażony bru­dow­nik do przechowywania odpadów medycznych we właściwych warunkach, szat­nię dla per­so­nelu, pomiesz­cze­nia socjalne z kuchenką i jadal­nią oraz osobne WC dla per­so­nelu i dla klien­tów. Pomiesz­cze­nie maga­zy­nowe oka­zało się bar­dzo pomocne ze względu na moż­li­wość prze­cho­wy­wa­nia środ­ków do dezyn­fek­cji powierzchni, narzę­dzi i dezyn­fek­cji rąk.

Sterylizatornia

Najczęstsze problemy podologiczne

Paznokcie dystroficzne

Paznokcie dystroficzne

Link
Pękające pięty

Pękające pięty

Link
Brodawki wirusowe

Brodawki wirusowe

Link
 Grzybica paznokci

Grzybica paznokci

Link
Paznokcie wkręcające się

Paznokcie wkręcające się

Link
Paznokie wrastające

Paznokie wrastające

Link
Odciski na stopach

Odciski na stopach

Link

Poznaj opinie naszych pacjentów

Oto nasz zespół specjalistów:

Artykuły

Partnerzy

 

error: Content is protected !!