Grzybica paznokci, dermatofity, Trichophyton rubrum, Pact Med

Grzybica paznokci
Paznokcie grzybicze

Te pojęcia związane są z artykułem opisującym jeden z wielu przypadków w gabinecie podologicznym w Żorach. Klaudia Kołatek pokazała przebieg leczenia grzybicy paznokci na dołączonych zdjęciach.

Grzybica jest jednym z najczęściej diagnozowanych schorzeń paznokci. Prawie zawsze wywołana jest przez dermatofity. Dotyka osób w każdym wieku, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy zawodowej. Są jednak zawody, gdzie ludzie w większym stopniu narażeni są na infekcje grzybicze. Należą do nich m. in. ratownicy pracujący na pływalniach, hutnicy, górnicy, żołnierze oraz pracownicy budowlani. Ryzyko zakażenia grzybiczego jest związane z wilgotnym środowiskiem oraz noszonym obuwiem roboczym, wewnątrz którego panuje wysoka temperatura oraz wilgotność. Jest to idealne środowisko do namnażania się drobnoustrojów chorobotwórczych. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest powstała na skutek wilgoci maceracja skóry, będąca pewnego rodzaju wrotami do zakażenia grzybami z rodzaju np. Candida lub Trichophyton.

Istnieją również inne czynniki zwiększające ryzyko zakażenia, należą do nich:

– cukrzyca,
– nadpotliwość,
– otyłość,
– niedobór witamin z grupy B,
– zaburzenia ze strony układu hormonalnego związanego z zespołem Cushinga albo niedoczynnością tarczycy,
– zaburzenia odporności komórkowej związane z immunosupresją w przebiegu współistniejącej choroby (np. AIDS),
– zaburzenia ukrwienia kończyn dolnych,
– słaby lub znikomy odrost płytki paznokciowej.

Jedna z takich osób, będących w grupie wysokiego ryzyka trafiła do naszego gabinetu podologicznego. Po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu zostały pobrane próbki do badania mykologicznego. Po uzyskaniu wyników (Trichophyton rubrum) pacjenta zakwalifikowano do terapii lampą PACT® MED.

Paznokcie po oczyszczeniu

Wszystkie zajęte chorobą paznokcie tj. paluch prawej stopy oraz paluch i drugi palec lewej stopy zostały dokładnie oczyszczone z warstw grzybiczych. Efekt oczyszczenia widoczny na zdjęciu uzyskano przy użyciu frezu z węglika spiekanego, frezu diamentowego gruboziarnistego oraz frezu typu różyczka.
Następnie do domu została zalecona maść PACT® UREA 40, która była stosowana codziennie przez okres pierwszego miesiąca. Po upływie tego czasu zostały rozpoczęte naświetlania lampą PACT® MED.

W drugim miesiącu terapii w odstępie co dwa tygodnie na każdy z zajętych grzybicą paznokci zostały wykonane 10-minutowe naświetlania lampą PACT® MED.

W kolejnych miesiącach naświetlenia następowały sukcesywnie raz w miesiącu. Pacjent pojawiał się regularnie w naszym gabinecie podologicznym. Po sześciu miesiącach stosowania specjalnego żelu i fotodynamicznego światła z lampy PACT® MED na paznokciach nie ma śladu po grzybicy. Paznokcie przybrały jasny, zdrowy odcień a ich powierzchnia jest wygładzona.

Powyższy opis jest kolejnym przypadkiem udowadniającym skuteczność terapii PACT® MED. Chcę dodać, że bez właściwej diagnozy, leczenia oraz sumienności pacjenta w przestrzeganiu zaleceń prawdopodobnie nie byłoby tak szybkiego rezultatu, jaki wspólnie uzyskaliśmy.

Sukces leczenia w naszym gabinecie polega przede wszystkim na dobrej współpracy podologa i pacjenta. Relacja jaką budujemy z pacjentem, odpowiedź na wszystkie nurtujące go pytania, daje gwarancję zadowolenia obu stron.

Informacja dodatkowa

Choć grzybica paznokci należy do najbardziej opornych przypadłości to w większości przypadków terapie prowadzą do jej całkowitego ustąpienia. Biorąc pod uwagę cały szereg możliwości leczenia grzybicy dermatofitowej skuteczność wprowadzonych terapii jest jednak zależna od zastosowanych metod, podawanych leków, rozległości zakażenia, wieku pacjenta, postaci klinicznej zakażenia, ogólnego stanu zdrowia chorego, a także właściwości enzymatycznych zakażających grzybów.

Paznokcie po zakończeniu terapii PACT MED

Terapia PACT® MED gwarantuje bardzo wysoką skuteczność, co zresztą nie jeden raz już udowodniliśmy.

Autorką artykułu jest
mgr Klaudia Kołatek sp. ds. podologii
z gabinetu podologicznego w Żorach.

Zapraszam jeszcze do zapoznania się z artykułami pt.

1. Żegnaj grzybico paznokci

2. PACT i średnio zaawansowany stopień grzybicy na dwóch paznokciach stóp.

3. Grzybica paznokcia środkowego palca stopy