Usuwanie wrastających paznokci na dwóch palcach stóp.

Opis przypadku – wizyta 1

obustronnie wrastające paznokcie i hipergranulacja wałów paznokciowych

Młody mężczyzna z niewielkim bólem na palcach prawej i lewej stopy zgłosił się do mojego gabinetu. Wywiad podologiczny i oględziny wyraźnie wskazują na wrastające paznokcie.
Obecny stan oceniam na bardzo poważny. Widoczna jest zaawansowana hipergranulacja, wysięk i wyczuwalny specyficzny zapach pochodzący od miejsca stanu zapalnego przy paluchu.
Rany przybrały niebezpieczny stan dla zdrowia pacjenta. W każdej chwili mogło dojść do niebezpiecznego zakażenia organizmu prowadzącego nawet do nieodwracalnych zmian.

Z wywiadu wynikło też, że przed rokiem pacjent miał chirurgicznie usuwane wrastające paznokcie. Zabieg chirurgiczny w jego przypadku tego pacjenta wyraźnie nie wystarczył. Brak odpowiedniej kontroli jego palców i opieki na nimi jest bezpośrednią przyczyną zaistniałego stanu.

zastosowanie sterylnej tamponady z Ligasano Biały

Na pierwszej wizycie poinformowałem pacjenta o sposobie usuwania wrastających paznokci i przedstawiłem propozycję leczenia uwzględniającego założenie drutowej klamry ortonyksyjnej w późniejszym czasie.

W aktualnej sytuacji przy pomocy metalowej sondy mogłem zorientować się na jaką głębokość wrastają poszczególne paznokcie.
Aby móc przystąpić do zabiegu zdecydowałem w pierwszej kolejności o złagodzeniu stanu zapalnego. W tym celu zastosowałem opatrunek ze specjalnej gąbki Ligasano Biały. Ten sterylny opatrunek ma za zadanie usunięcie wysięku z szczelin wszystkich ran oraz zmniejszenie lub usuniecie hipergranulacji w miejscach gdzie wrastają paznokcie.
Zaproponowałem również pobranie materiału z hipergranulacji wału do badania bakteriologicznego, na co uzyskałem zgodę pacjenta. Materiał pobrałem i odesłałem do laboratorium.

Następną wizytę wyznaczyłem za 3 dni.

Po trzech dniach stan paznokci niezbyt się poprawiał. Następowała wymiana tamponady co trzy dni aż do dnia, kiedy został odebrany wynik z laboratorium. Wtedy moje wątpliwości co do skuteczności Ligasano zostały wyjaśnione i usprawiedliwione.

hipergranulacja i stan zapalny prawego palucha stopy

W laboratorium wykryto bakterię gronkowca złocistego Staphylococcus aureus (gram-dodatnia bakteria).

 

W tym dniu na spotkaniu w moim gabinecie podologicznym natychmiast zleciłem wizytę u lekarza pierwszego kontaktu w celu wdrożenia antybiotykoterapii.
Nie rezygnuję z Ligasano ponieważ jest to moim zdaniem najlepszy opatrunek dla tego przypadku.
W celu wymiany tamponady umówiłem się z pacjentem co 3 dni aż do zakończenia leczenia antybiotykiem.

Po miesiącu antybiotyk wspólnie z Ligasano dały pozytywny skutek i prawidłowy obraz wałów paznokciowych.
Zdecydowałem wtedy o założeniu klamer typu Frasera na obydwu paznokciach w celu odciążenia wałów od mocno wrastających paznokci.

Wizyty kontrolne odbywały się regularnie co dwa tygodnie, potem co miesiąc.

paznokieć po zdjęciu klamry ortonyksyjnej

Klamry były aktywowane i przesuwane zależnie od postępu wzrostu płytek paznokciowych.
Klamry zostały zdjęte po 6 miesiącach. Wyleczone paznokcie można zobaczyć na zdjęciach obok, od razu po ich zdjęciu. Drobne złuszczenie naskórka zostanie zlikwidowane przy pomocy balsamu propolisowego w maści.

Na zakończenie pouczyłem pacjenta o tym jak poprawnie obcinać paznokcie, a na złuszczenia poleciłem balsam propolisowy Remmeles Propolis.
Wizyta kontrolna odbędzie się za pół roku. Kolejny przypadek potwierdza to, że wzajemna współpraca między lekarzem, podologiem i pacjentem przyniosła bardzo dobre efekty.
Przypuszczam, że wszyscy czytający tą relację zgodzą się ze mną, że aby takich sukcesów było więcej potrzebna jest taka współpraca. To bardzo ważne prawda?

Jan Cyrulik

wyleczony paznokieć palucha prawej stopy

Przeczytaj jeszcze podobny artykuł z katalogu „Opisy chorób stóp i paznokci” z tytułem: Wrastające paznokcie – opis choroby, zabieg i profilaktyka.
Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcia z wrastającymi paznokciami to skorzystaj z tego linka Zdjęcia – wrastające paznokcie