Polityka Prywatności

Polityka prywatności i cookies

 

 • Gabinet Podologiczny Jan Cyrulik jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO gromadzi i przetwarza tylko niezbędne dane klientów oraz dokłada wszelkich starań aby nie trafiły one w niepowołane ręce.
 • Wypełnienie formularza kontaktowego umieszczonego na stronie wiąże się z podaniem danych osobowych i jest w pełni darmowe oraz dobrowolne.
 • Dane są gromadzone w celu przeprowadzenia obsługi klienta – umówienia wizyty w gabinecie podologicznym a także poprawy jakości usług, prowadzenia korespondencji w sprawach związanych z umówioną wizytą, jak również do celów statystycznych.
 • Każdy klient która przekazuje administratorowi swoje dane osobowe na prawo:
  prawo dostępu do treści swoich danych
  prawo do sprostowania danych
  prawo do ograniczania przetwarzania
  prawo do przeniesienia danych
  prawo do sprzeciwu
  prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
  prawo do usunięcia danych oraz wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowych
 • Dane klienta korzystającego z prawa do usunięcia danych zostają usunięte z bazy danych administratora w trybie natychmiastowym.
 • Klient chcący skorzystać z któregokolwiek z swoich praw powinien o tym fakcie poinformować administratora danych drogą mailową (gabinet@podologiczny.pl)
 • Dane są przechowywane na czas potrzebny do realizacji procesu umawiania wizyty z klientem oraz 26 miesięcy w przypadku danych zbieranych poprzez Google Analytics.
 • W związku z prowadzeniem strony internetowej, niektóre dane są przekazywane podmiotom zewnętrznym, jednak jedynie w celach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem usług internetowych. Gabinet Podologiczny Jan Cyrulik korzysta z rozmaitych usług, a tym samym przekazuje niektóre dane takim podmiotom jak:
  Google Analytics – dane przekazywane do celów analitycznych i statystycznych
  Nazwa.pl – dane są przechowywane na serwerach tej firmy.
 • Strona internetowa korzysta również z plików cookies które są wykorzystywane w celu:
  dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych ;
  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia lepsze dostosowanie strony do potrzeb użytkowników.
 • Zasady bezpieczeństwa danych osobowych:
  Gabinet podologiczny stosuje szyfrowaną transmisję danych, dzięki czemu dane użytkownika przesyłane między jego komputerem a sklepem są zabezpieczone certyfikatem SSL;
  dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach i komputerach.

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest – Gabinet Podologiczny- Jan Cyrulik ul. Handlowa 1/1 z siedzibą w Żorach, 44-240
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: gabinet@podologiczny.pl , lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: ido@podologiczny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z prowadzonymi czynnościami związanymi ze świadczonymi usługami w zakresie zdrowia. Dane są używane w celu nawiązania kontaktu z osobą wypełniającą formularz kontaktowy.
PROFILOWANIE
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: zgodnie z potrzebami administratora lub istniejącymi wymogami prawa.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jedynym wyjątkiem jest przekazywanie danych do Google – w przypadku wyrażenia na to zgody przez użytkownika.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu Pani/Pana wygaśnięcia zgody lub zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zapisów prawnych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. [wpgdprc_consents_settings_link]Moje ustawienia[/wpgdprc_consents_settings_link]
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usług. Pozostałe zgody nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na sposób obsługi strony.